Z czego wynika opłacalność kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy się opłaca, ale oczywiście pod pewnymi warunkami ekonomicznymi. Z czego wynika opłacalność i czy można pewne warunki zadłużenia konsumpcyjnego kształtować na własną korzyść?

Wysoka dostępność kredytu gotówkowego, nawet przy niewielkich dochodach

Tak naprawdę kredyt gotówkowy to zadłużenie dostępne nawet dla osoby o niewielkich dochodach, pensji minimalnej w 2021 roku przekraczającej nieco ponad 2000 złotych. Udokumentowane zarobki na takim poziomie umożliwiają zadłużenie na kilka tysięcy złotych, często bez dodatkowych zabezpieczeń. Przy wnioskowaniu o większą kwotę spodziewaj się od banku pytań o zabezpieczenie w postaci weksla in blanco, o poręczenie, wprowadzenie do umowy nieruchomości, czy innego majątku. Niewielkie dochody nie przeszkadzają w spłacie kredytu gotówkowego, ponieważ termin obowiązywania umowy można kształtować na długie lata. Niska rata miesięczna wynika z długiego okresu kredytowania, ale taki układ pociąga za sobą negatywną konsekwencję w postaci zwiększenia kosztów całkowitych.

Niskie stopy procentowe i ogólnoświatowy trend w polityce monetarnej

Niskie stopy procentowe zachęcają do kredytu gotówkowego, a ze względu na utrzymywanie się ogólnego trendu do luzowania polityki monetarnej można założyć, że sytuacja kredytobiorców na pewno się nie pogorszy w najbliższych kilku latach. Przy odpowiedniej optymalizacji czasem spłaty pożyczki konsumpcyjnej nie narażasz się na wejście w wyższe strefy stóp procentowych, nawet przy ewentualnej zmianie. Pamiętaj również, że Rada Polityki Pieniężnej nigdy nie aktualizuje stóp procentowych o jakieś drastyczne wartości i rata nie podskoczy Ci nagle o kilkaset złotych. To nierealne w aktualnych warunkach funkcjonowania gospodarki.

Większa konkurencja

Banki konkurują już nie tylko między sobą, ale również parabankami, chwilówkami, czyli pożyczkami krótkoterminowymi udzielanymi często na uproszczonych zasadach. Do kredytów gotówkowych wpisuje się coraz częściej pół-automatyczne wakacje kredytowe, np. raz do roku, potwierdzanie umowy bez osobistej wizyty w oddziale. Konkurencja wymusza stosowanie lepszych standardów obsługi klienta i uruchamianie ciekawych promocji i to w większej częstotliwości. Ten trend wyraźnie potwierdzają porównywarki kredytów gotówkowych.

Im lepsza zdolność kredytowa, tym większe zalety zadłużenia konsumpcyjnego

Niskie stopy procentowe, konkurencja na rynku pożyczek konsumpcyjnych, wysoka dostępność wskazanej formy zadłużenia to podstawowe zalety, a przy pozytywnej zdolności kredytowej jeszcze bardziej wyraziste.