Warunki udzielania kredytów konsolidacyjnych przez banki

Porównywanie kredytów konsolidacyjnych to dobra praktyka, ponieważ pozwala na dobre przygotowanie do rozmowy z doradcą w banku. W artykule poznasz uniwersalne warunki konsolidacji zadłużenia w krajowych warunkach.

Co można konsolidować?

Kredyty konsolidacyjne otrzymasz zawsze w PLN, a nie w walutach obcych, co warto podkreślić ze względu na daleko idące zmiany prawne w tym kierunku. System bankowy odchodzi od obsługi poważnych kredytów w walutach obcych ze względu na nadmierne ryzyko spekulacyjne. Konsolidacja zakłada spłatę następujących grup zadłużenia: pożyczki gotówkowe (chwilówki również), kredyty na zakup samochodu, limity w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym, czy limity wygenerowane na karcie/kartach kredytowych. Nie ma również problemu, aby konsolidować popularne kredyty studenckie oraz zadłużenie obsługiwane przez różnego rodzaju zakłady pracy. W szczególnych przypadkach pieniądze z konsolidacji pokrywają kredyty mieszkaniowe. Skala restrukturyzacji przedstawia się zatem bardzo dobrze.

Kto może starać się o konsolidację kredytów?

O konsolidację kredytów może starać się kredytobiorca, który terminowo regulował wskazane grupy zobowiązań (terminowa spłata, optymalna historia w BIK i BIG, utrzymanie pozytywnej zdolności kredytowej). Bez tych warunków nie ma mowy o podpisaniu umowy z bankiem. Banki chętnie przychylają się do prośby dotyczącej wypłaty dodatkowych pieniędzy poza konsolidacją, co pozwala na zaspokojenie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych. Z reguły banki posiadają limit wypłaty takich środków w konsolidacji, a zatem przejrzenie regulaminu danej instytucji jest konieczne. Kredyt konsolidacyjny to kredyt długoterminowy, dochodzący nawet do 30 lat spłaty (tylko przy kredycie konsolidacyjnym hipotecznym). Dodatkowo w tej formie restrukturyzacji występują najczęściej wakacje kredytowe. To oznacza, że kredytobiorca, np. raz lub kilka razy w roku nie musi opłacać rat za zgodą banku, ale wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu instytucji.

Wymóg zachowania pozytywnej zdolności kredytowej

Konsolidacja to de facto oddzielny produkt w bankach, a zatem pojawia się w nim wymóg szczegółowej analizy zdolności kredytowej i monitorowania historii spłat dotychczasowych zobowiązań. Konsolidacja to zatem wybór dla kredytobiorców świadomych potencjalnych problemów ekonomicznych w przyszłości. Szybka decyzja jest tutaj zatem wskazana, a wręcz niezbędna. Ewentualne dochody z zagranicy kredytobiorca musi na własną rękę potwierdzić, najczęściej przy wsparciu konsula (dodatkowe koszty).