Rozdzielność majątkowa

Podpisanie przed ślubem umowy o rozdzielności majątkowej jest szczególnie korzystne w sytuacji gdy jeden z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą. Dokument taki może uchronić dorobek współmałżonka przed jego zajęciem w sytuacji ogłoszenia upadłości. Aby umowa była ważna, od momentu jest podpisania, a ogłoszeniem upadłości muszą minąć przynajmniej dwa lata. Małżonkowie mogą w każdej chwili, w zależności od preferencji zerwać umowę lub podpisać ją.

Rozdzielność majątku to także dobre rozwiązanie w sytuacji gdy wiążemy się z osobą, która posiada zadłużenia lub jakiekolwiek zobowiązania finansowe. W przypadku braku wypłacalności długi nie obejmą majątku współmałżonka.

Intercyza jest jeszcze przez wiele osób uważana za okazanie braku zaufania względem współmałżonka. Jednak wraz z rosnącym zainteresowaniem sprawami finansów, ogólna wiedza na ten temat jest szersza i coraz więcej Polaków widzi w rozdzielności majątkowej szansę na zabezpieczenie swojej rodziny na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.

Koszt intercyzy

Aby umowa rozdzielności majątkowej była ważna w oczach prawa musi być spisana jako akt notarialny. Znacznie zmniejsza koszta jej zawarcia jeżeli postanowimy zawrzeć ją przed ślubem tzn. w okresie narzeczeństwa. Wszelkie opłaty nie wyniosą wtedy więcej niż 500 złotych. W przypadku podpisania intercyzy już w trakcie małżeństwa opłaty będą zależały od wysokości majątku jakim dysponujemy. Jeżeli zatem zależy nam na zaoszczędzeniu pieniędzy warto zastanowić się przed wcześniejszym podpisaniem umowy.