Rosnąca popularność długoterminowych lokat

Rosnąca ilość depozytów na lokatach bankowych może dziwić. Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę niskie oprocentowanie lokat. W wyborze sposobu inwestowania Polacy wciąż pozostają zachowawczy. Wolą produkty finansowe zapewniające mniejszy ale za to bezpieczniejszy zysk. Bez wątpienia wszystkie te wymogi spełniają lokaty bankowe.

Według danych zgromadzonych przez Narodowy Bank Polski Polacy w pierwszym miesiącu wakacji 2014 roku zgromadzili na lokatach ponad 560 miliardów złotych. To aż ponad 3 miliardy więcej niż w czerwcu. Zjawisko to jest tym bardziej zadziwiające jeśli weźmiemy pod uwagę niskie stopy procentowe obowiązujące w okresie letnim. Na skutek afery Amber Gold Polacy stali się zdecydowanie bardziej ostrożniejsi w deponowaniu zgromadzonych oszczędności. Inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych z całą pewnością za bezpieczny sposób lokowania kapitału nie uchodzi. Szczególnie, że w okresie wakacyjnym można było zaobserwować początek bessy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Wszystko przez zdecydowanie mniejsza aktywność otwartych funduszy emerytalnych. Ma to oczywisty związek z polityką praktykowaną przez polski rząd. Pieniądze z OFE zostały przekazane na ZUS. W efekcie OFE cieszy się zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem i zaufaniem.

Kolejnym dowodem na to, że Polacy poszukują bezpiecznych inwestycji jest zwiększona sprzedaż obligacji Skarbu Państwa. Te zaś jak wiadomo obok lokat bankowych są uznawane za najlepsze i najbezpieczniejsze sposoby lokowania pieniędzy. Zresztą sama polityka banków przyczynia się do zwiększonej popularności lokat bankowych. Banki w niedługim czasie planują znaczącą ekspansję na rynku kredytowym. Potrzebny jest im kapitał. Dlatego kusili Klientów w okresie wakacyjnym wyższym oprocentowaniem lokat bankowych.

Polacy coraz chętniej też decydują się na zakup lokat długoterminowych. Banki z reguły przy tego typu produkcie finansowym są skłonne zaproponować zdecydowanie lepsze warunki finansowe. Z perspektywy bankowców lokaty długoterminowe zapewniają stały dopływ gotówki. Dzięki niej mogą finansować udzielanie kredytów. Polacy chętniej też decydują się na lokaty bankowe ze względu na nisko oprocentowane konta oszczędnościowe. Przyczyna zwiększonej popularności lokat długoterminowych może też tkwić w zmianach dotyczących wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Jeszcze do niedawna banki udzielały kredyty nawet na 100 % wartości nieruchomości. W niedługim czasie inwestor będzie musiał dysponować20 % wkładem własnym. Lokaty bankowe nadają się idealnie na długoterminowe odkładanie kapitału.