Kredyty gotówkowe i ochrona kredytobiorcy

Ochrona kredytowa

Jednocześnie z podejmowaniem się kredytu gotówkowego w praktycznie każdym banku, proponowane jest zwykle także i wykupienie specjalnego ubezpieczenia, które za zadanie ma chronić kredytobiorcę. Ochrona taka, obejmuje przede wszystkim zdolność zapewnienia wsparcia w przypadku ewentualnych wydarzeń losowych, które znacząco wpłynąć mogą na sytuację zdrowotną lub finansową kredytobiorcy, przy czym czasem zarówno pogorszenie sytuacji finansowej, jak i sytuacji zdrowotnej, może wystąpić jednocześnie. Na wiele wydarzeń, jakie nas dotykają, nie mamy niestety żadnego praktycznie wpływu. Kredyty gotówkowe, podlegają więc ochronie, jaką może zagwarantować nam bank. Czasem, ochrona taka jest opcjonalna, co znaczy w praktyce, że ubezpieczenie kredytu jest możliwe, ale niekoniecznie obowiązkowe. Tym samym, wiadome jest, że kiedy kredyt jest ubezpieczony, wysokość raty wprost-proporcjonalnie wzrasta, Niektóre banki, dopuszczają możliwość rezygnacji z ubezpieczenia i wtedy też, kredyty gotówkowe są podejmowane w znacznie niższych ratach. 

Wysokość raty

Ubezpieczenie, nazywane jest także bardzo często ochroną ubezpieczeniową i spłaca się ją wraz z ratą za kredyt gotówkowy. Wysokość raty za ubezpieczenie, dolicza się do raty za kredyt, dzięki temu, nie ma potrzeby spłacania ubezpieczenia osobno, co jest bardzo dużym udogodnieniem. Naturalnie, doliczenie wysokości ubezpieczenia do raty, jaką spłacać będzie kredytobiorca, powoduje raty miesięcznej zwiększenie. Ubezpieczenie, ustala się zawsze na podstawie całości podjętego kredytu i tym samym, wysokość raty jest niejako wypadkową całej sumy kredytu i kosztów ubezpieczenia.

Zniżki i rozwiązania promocyjne

W celu zachęcenia potencjalnych kredytobiorców do ubezpieczenia kredytu gotówkowego, stosowane są najróżniejsze zniżki i rozwiązania promocyjne, takie tak przykładowo niskie oprocentowanie, czy chociażby redukcja prowizji. Kredyty gotówkowe ubezpieczeniowe, różnią się od siebie znacznie, także pod względem wysokości rat. Zwyczajowo, już po doliczeniu ubezpieczenia, raty wynieść mogą od 0,06% aż do 0,45% więcej. Warto pamiętać o tej regule i upewnić się, jak bardzo wzrośnie spłacana przez nas rata. W skrajnych przypadkach, zapłacić trzeba więcej nawet o 242zł na rok. Jeżeli korzystamy z oferty banku, gdzie ubezpieczenie kredytu nie jest obligatoryjnie, rozsądnym posunięciem jest zastanowić się, jakie są nasze priorytety; uzyskać możemy ochronę na wypadek nagłej utraty pracy, ciężkiej choroby, czy śmierci przy wyższych ratach, bądź też, ewentualnie, niższe raty, bez zapewnienia ochrony w formie ubezpieczenia.