Jakie oprocentowanie dla lokaty

To nie jest czas na ryzykowne inwestycje. Zasada jest prosta. Gdy koniunktura gospodarcza ma się dobrze, gdy możemy mówić o ogólnym prosperity można pokusić się o nieco bardziej ryzykowne sposoby deponowania kapitału. Rzecz ma się zupełnie inaczej gdy mowa o kryzysie. Niestety od niemal 7 lat gospodarka boryka się z kryzysem. Nie jest to więc dobry czas na podejmowanie ryzykownych działań.

W kryzysie najistotniej jest to by ochronić pieniądze przed inflacją. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Dlatego też popularność lokat bankowych jest tak ogromne. Polacy cenią sobie ponadto proste zasady funkcjonowania lokat bankowych. Wiedzą ile wpłacą, na jaki okres i to jakiego zysku mogą się spodziewać. Skoro mowa o potencjalnym zysku, trzeba też wspomnieć o oprocentowaniu. To właśnie od tego ostatniego czynnika uzależniony jest zysk.

Jakie oprocentowanie przy lokacie

Przy lokatach krótkoterminowych eksperci od finansów zalecają przede wszystkim oprocentowanie stałe. Po kilku miesiącach trwania depozytu wiadomo bowiem ile pieniędzy zarobimy. Oprocentowanie zmienne polecane jest głównie tym, którzy zdecydują się założyć lokaty długoterminowe. Zysk po zakończeniu trwania umowy jest jedną niewiadomą. Oprocentowanie zmienne uzależnione jest od wielu różnych czynników. Najczęściej przy obliczaniu wysokości oprocentowania bierze się pod uwagę stopy WIBID oraz WIBOR. Wpływ na wysokość oprocentowania ma również polityka Narodowego Banku Polskiego. Gdy podwyższy ona stopy procentowe zysk z lokaty będzie większy. O tym na jakie oprocentowanie możemy liczyć w danym banku, bądź jaką polityką kieruje się dana instytucja dowiemy się przeglądając regulamin danej instytucji.

Zmienne czy stałe oprocentowanie

Gdy na skutek działań Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe idą w dół bank natychmiast zareaguje obniżając oprocentowanie lokat. Najszybciej odczują to posiadacze lokat krótkoterminowych. Przy lokacie kwartalnej obniżka w stóp procentowych w drugim miesiącu trwania lokaty nie daje szans na skorygowanie strat. Takie szanse daje zaś z z kolei lokata długoterminowa ze zmiennym oprocentowaniem. Swoją drogą mało, który bank oferuje oprocentowanie zmienne przy lokatach krótkoterminowych. Dlatego też jak było już wcześniej powiedziane zdecydowanie lepiej zdecydować się na oprocentowanie zmienne przy lokatach długoterminowych. Zmienna polityka Rady Polityki Pieniężnej na przestrzeni kilkunastu miesięcy daje szansę na odrobienie strat.