Jak wygląda obecna sytuacja na rynku lokat bankowych?

Zainteresowanie zakładaniem lokat bankowych w ostatnich latach zostało osłabione przez politykę monetarną skupioną na bardzo niskich stopach procentowych. W krajowej gospodarce promuje się obecnie konsumpcję, nawet nadmierną, a nie racjonalne oszczędzanie, co objawi się w końcu i tak wyższą inflacją. To wywoła zmiany w polityce monetarnej, czyli naturalny wzrost stóp procentowych. Jakie czynniki najbardziej wpływają na sytuację przy zakładaniu lokat bankowych?

Co wpływa na potencjał zakładania lokat bankowych?

Polityka monetarna to na pewno jeden z ważniejszych czynników. Warto również wziąć pod uwagę opodatkowanie, zdecydowanie niepotrzebne depozytów oszczędnościowych. Wiele osób utrzymuje pieniądze wyłącznie na rachunku osobistym i nie chce zakładać lokat bankowych, aby po prostu nie płacić podatku. Niektórzy inwestorzy wolą stracić na inflacji niż dofinansować skarb państwa z własnych, zaoszczędzonych, często sporych pieniędzy. Podatek od zysków kapitałowych to jedna z najważniejszych bolączek rynku lokat bankowych w kraju i nie zapowiada się na żadne zmiany w tym zakresie. 19% opodatkowania to na pewno za dużo, jeżeli chodzi o oszczędzanie, do tego przy niskich stopach procentowych. Przy zakładaniu lokaty bankowej musisz podejść profesjonalnie do porównywania ofert w bankach komercyjnych, najlepiej za pośrednictwem multimedialnych porównywarek. Dlaczego to taka istotna kwestia? Niektóre lokaty po przeliczeniu realnego oprocentowania w ogóle nie gwarantują zwrotów z inwestycji, ale narażają budżet na straty inflacyjne. Krótko mówiąc takiego depozytu nie opłaca się w ogóle zakładać. Na sytuację przy zakładaniu lokat bankowych ma również znaczący wpływ styl życia społeczeństwa, który zmierza w kierunku nadmiernej konsumpcji, funkcjonowania na kredyt. Lokata jest zdecydowanie mniej popularna niż pożyczki krótkoterminowe, czy po prostu wydawanie całej pensji, bez generowania żadnych nadwyżek na czarną godzinę. Nie jest to zbyt dobra strategia, ponieważ kryzysowe sytuacje występują w każdym gospodarstwie domowym od czasu do czasu.

Oczekiwanie na wyższe stopy procentowe w gospodarce

Inwestorzy oczekują na pewno wyższych stóp procentowych. Te nie były zmieniane od mniej więcej dziesięciu lat. Era niskich stóp procentowych skończy się wraz z rosnącą inflacją. Wtedy gospodarka wejdzie prawdopodobnie w stan dynamicznego wzrostu konsumpcyjnego. Świadomi inwestorzy zaczną również zakładać lokaty bankowe, bo wyższe stopy procentowe to większy zysk z depozytów oszczędnościowych.