Co robić w przypadku problemów ze spłatą kredytu gotówkowego?

Podpisanie umowy kredytowej to bardzo duża odpowiedzialność. Każdy pożyczkodawca analizuje klienta pod względem możliwości spłaty zobowiązania. Monitorowanie zdolności kredytowej to podstawa funkcjonowania banków detalicznych, parabanków, alternatywnych instytucji pożyczkowych. A co w momencie pojawienia się kryzysów ekonomicznych i losowych warunków w budżecie gospodarstwa domowego? Co robić w przypadku problemów ze spłatą kredytu gotówkowego? Czy w ogóle bank detaliczny lub inny pożyczkodawca pochodzi do klienta uczciwie w takich sytuacjach? Poniżej kilka odpowiedzi.

Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać umowę kredytową

Prawo Bankowe w jasny sposób określa, kiedy bank detaliczny rozwiązuje umowę kredytową. To moment, kiedy pożyczkobiorca traci zdolność do regulowania zobowiązań w terminie. Kiedy warunki umowy kredytowej zmieniają się przez czynniki losowe pożyczkodawca zgodnie z prawem wychodzi z podobnego układu. Wypowiedzenie umowy występuje w dwóch terminach. To odpowiednio siedem dni (dla całkowitych bankrutów), a w innych przypadkach do trzydziestu dni. W tym okresie masz jednak szansę negocjowania nowych warunków spłaty kredytu gotówkowego. Takie podejście bardzo się opłaca. Negocjacje z bankiem kończą się najczęściej oszczędnościami w porównaniu do problemów z postępowaniem windykacyjnym. Co możesz zrobić w sytuacji kryzysowej ze spłatą kredytu?

Metody restrukturyzacji zadłużenia

Najpopularniejsze działanie to podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Najczęściej kredytobiorca wybiera wydłużenie okresu współpracy, przy jednoczesnym obniżeniu rat miesięcznych. Wydłużenie spłaty kredytu to naturalnie wyższy koszt. W przypadku bardzo dużych problemów ekonomicznych pożyczkobiorców, np. właścicieli dużych biznesów banki detaliczne zgadzają się na dłuższe zawieszenie spłaty kredytu. Możesz walczyć o zawieszenie spłat, o ograniczenie sumy odsetek karnych i standardowych, o umorzenie długu (w szczególnych przypadkach). Jeżeli zabezpieczasz kredyt gotówkowy dużym majątkiem trwałym i odczujesz problemy z płynnością narażasz się na duże konsekwencje. Pożyczkodawca najczęściej wykorzysta zabezpieczenie, a umowa zostanie po prostu rozwiązana. Kolejna popularna metoda restrukturyzacji zadłużenia to konsolidacja kredytu. W konsolidacji pożyczek zamieniasz wiele zobowiązań w jedno, najczęściej bardzo długie i z niską ratą. Konsolidacja zakłada spłatę kart kredytowych, zamknięcie limitów kredytowych na rachunku osobowym, uregulowanie rat w kredytach gotówkowych, w chwilówkach. Dodatkowo przy konsolidacji kredytów zlecasz zamknięcie wszystkich zobowiązań wyspecjalizowanym podmiotom. Nie zajmujesz się samodzielnie formalnościami. A to ogranicza potencjalne problemy.

Program naprawczy z perspektywy kredytobiorcy – przedsiębiorcy

Skomplikowane programy naprawcze niezbędne do dalszej spłaty kredytu wymagają bardzo często pozyskania dodatkowego finansowania. Paradoksalnie dodatkowy kredyt od pożyczkodawcy powoduje szybszą spłatę poprzedniego ze względu na dynamiczny rozwój przedsięwzięcia biznesowego. To bardzo popularna praktyka wśród pożyczkobiorców – przedsiębiorców. Ochrona interesów po podpisaniu umowy kredytowej jest po prostu kluczowa. Jeżeli zauważysz niepokojące oznaki pogorszenia płynności zgłoś się natychmiast do banku. Przy tym wykorzystaj umiejętności zawodowych negocjatorów lub doświadczonych pośredników kredytowych. Nie ryzykuj nigdy postępowania windykacyjnego. Jeżeli już wystąpi zapoznaj się z pojęciem upadłości konsumenckiej. Jakie metody restrukturyzacji zadłużenia uważasz za optymalne?