Co powinna zawierać umowa kredytowa?

Konstrukcja umowy kredytowej chroni kredytobiorcę oraz kredytodawcę zgodnie z prawem bankowym. Przy nawiązywaniu współpracy kredytowej trudno mówić o odstępstwach formalnych. W teorii kredytowej związanej z prawem bankowym mówi się o kredycie w ramach celowości. Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu kwoty zobowiązania, zapłaty odsetek i prowizji.

Kredytowanie najważniejszym celem bankowości detalicznej

Kredyt bankowy to najpopularniejszy produkt w bankowości detalicznej zapewniający maksymalne zyski z podobnej działalności. Dzięki celowości zadłużenia bank jest w stanie kontrolować obieg własnych pieniędzy i rozwiązać umowę, jeżeli wystąpią ryzykowne przesłanki. Zgodnie z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego banki nie mogą podejmować nadmiernego ryzyka obsługi zobowiązań, ponieważ to grozi problemami makroekonomicznymi. Z czego składa się bezpieczna umowa kredytowa?

Podstawowe warunki w umowie

Przedstawienie stron umowy to pierwszy, podstawowy element, który wymaga przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej (jakościowej i ilościowej oceny). Kolejny punkt to kwota i waluta kredytu. W niektórych rodzajach kredytów, np. hipotecznym wycofano się ustawowo z walut obcych. Najczęściej kredyt zaciąga się w walucie zarobkowania. Dzięki temu nie dochodzi do spekulacji. W kredycie gotówkowym nie ma celu. Przez to kredyt gotówkowy to faktycznie pożyczka gotówkowa, a ta różni się konstrukcją umowy od standardowego kredytu. Kredyt gotówkowy to jedynie potoczna nazwa produktu zadłużeniowego przeznaczonego na dowolne cele konsumpcyjne, co warto zrozumieć przed porównywaniem ofert i przy podpisywaniu zobowiązania.

Optymalizacja umowy

Zasady i termin spłaty kredytu wynika nie tylko z regulaminu banku, ale również z wytycznych. Najdłużej można spłacać kredyt hipoteczny, a najkrócej kredyt gotówkowy. Im dłuższy termin spłaty, tym wyższe koszty całkowicie zadłużenia. Świadomy kredytobiorca powinien możliwie najbardziej skrócić czas obowiązywania umowy, aby nie narazić się na ryzyko ekonomiczne. W umowie kredytowej zawiera się wysokość oprocentowania i perspektywy zmiany w czasie spłaty. Niestety każdy kredyt ma bezpośredni związek z polityką monetarną prowadzoną przez Narodowy Bank Polski, inaczej mówiąc bank centralny. Niskie stopy procentowe zachęcają do wzięcia kredytu gotówkowego, a wysokie zniechęcają ze względu na pojawienie się większej raty miesięcznej. W umowach kredytowych występuje również aspekt zabezpieczeń. Przy pozytywnej zdolności kredytowej niekonieczny, szczególnie w ramach wypłaty pożyczek konsumpcyjnych.

Krótkie omówienie kluczowych grup zabezpieczeń kredytowych

Do najpopularniejszych zabezpieczeń należy podpisanie weksla in blanco, zastaw na papierach wartościowych i innych dobrach, ubezpieczenie zadłużenia połączone z cesją praw na kredytodawcę, hipoteka. Dzięki nieruchomości w zabezpieczeniu kredytobiorca uzyskuje najczęściej znacznie lepsze warunki spłaty. Wartość zabezpieczenia odbija się zatem pozytywnie na warunkach umowy.