Finansowy blog

Moje podejÅ

Tag: konsolidacja kredytu

Jak przeprowadzić samodzielnie restrukturyzację zadłużenia?

Korzystanie z zadłużenia, nawet krótkoterminowego wymaga dużej odpowiedzialności w kwestii zarządzania budżetem gospodarstwa domowego. Nikt przy zaciąganiu kredytu gotówkowego nie zakłada nagłej zmiany czynników ekonomicznych, ale jednak warto to zrobić, bo problemy ze spłatą zobowiązania wywołują dużo negatywnych konsekwencji w przyszłości.

Najpierw warto rozpatrzyć konsekwencje, kiedy nie spłacasz kredytu gotówkowego w założonym terminie. Masz do czynienia z pogorszeniem historii kredytowej, a to uniemożliwia lub mocno utrudnia zaciągnięcie kolejnej pożyczki w przyszłości. Firmy pożyczkowe zwracają uwagę na zdolność kredytową, a w tym na historię spłat zobowiązań. Właściwe zarządzanie spłatą kredytów gotówkowych jest niezbędne do zachowania normalnych relacji na poziomie pożyczkobiorca – pożyczkodawca. Jak zatem samodzielnie prowadzić restrukturyzację zadłużenia? Zapoznaj się z pojęciami konsolidacji zadłużenia, refinansowania długu, z wydłużeniem okresu kredytowania, a ostatecznie z upadłością konsumencką, jeżeli w twoim życiu pojawiły się niespodziewane czynniki losowe. Podstawowa restrukturyzacja zadłużenia dokonuje się poprzez podpisanie aneksu do dotychczasowej umowy kredytowej. Dzięki aneksowi wydłużasz okres spłaty kredytu gotówkowego, a tym samym uzyskujesz znacznie mniejsze raty miesięczne, co pozwala opanować drobne nieprawidłowości w płynności gospodarstwa domowego. Konsolidacja kredytu przydaje się natomiast przy organizacji kilku zobowiązań w jedno. Jedyna wada konsolidacji to długoterminowy koszt, znacznie wyższy niż przy standardowej umowie. Warto dokładnie porównywać oferty o kredyty konsolidacyjne, aby nie narazić się na zbyt wielkie koszty. Czasami przy zaciąganiu kredytów konsolidacyjnych otrzymasz też dodatkowe środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb gospodarstwa domowego, a nie tylko pieniądze na spłatę zaległości.

Refinansowanie kredytu opłaca się przy niskich stopach procentowych. Warto zawsze sprawdzać, czy nie możesz otrzymać kredytu tańszego na spłatę droższego. W ten sposób manipulujesz naturalnie długoterminowymi kosztami zobowiązania. Techniki restrukturyzacji zadłużenia nie są trudne w zastosowaniu. Czy teraz zaczniesz właściwie zarządzać spłatą kredytów gotówkowych?

Co robić w przypadku problemów ze spłatą kredytu gotówkowego?

Podpisanie umowy kredytowej to bardzo duża odpowiedzialność. Każdy pożyczkodawca analizuje klienta pod względem możliwości spłaty zobowiązania. Monitorowanie zdolności kredytowej to podstawa funkcjonowania banków detalicznych, parabanków, alternatywnych instytucji pożyczkowych. A co w momencie pojawienia się kryzysów ekonomicznych i losowych warunków w budżecie gospodarstwa domowego? Co robić w przypadku problemów ze spłatą kredytu gotówkowego? Czy w ogóle bank detaliczny lub inny pożyczkodawca pochodzi do klienta uczciwie w takich sytuacjach? Poniżej kilka odpowiedzi.

Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać umowę kredytową

Prawo Bankowe w jasny sposób określa, kiedy bank detaliczny rozwiązuje umowę kredytową. To moment, kiedy pożyczkobiorca traci zdolność do regulowania zobowiązań w terminie. Kiedy warunki umowy kredytowej zmieniają się przez czynniki losowe pożyczkodawca zgodnie z prawem wychodzi z podobnego układu. Wypowiedzenie umowy występuje w dwóch terminach. To odpowiednio siedem dni (dla całkowitych bankrutów), a w innych przypadkach do trzydziestu dni. W tym okresie masz jednak szansę negocjowania nowych warunków spłaty kredytu gotówkowego. Takie podejście bardzo się opłaca. Negocjacje z bankiem kończą się najczęściej oszczędnościami w porównaniu do problemów z postępowaniem windykacyjnym. Co możesz zrobić w sytuacji kryzysowej ze spłatą kredytu?

Metody restrukturyzacji zadłużenia

Najpopularniejsze działanie to podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Najczęściej kredytobiorca wybiera wydłużenie okresu współpracy, przy jednoczesnym obniżeniu rat miesięcznych. Wydłużenie spłaty kredytu to naturalnie wyższy koszt. W przypadku bardzo dużych problemów ekonomicznych pożyczkobiorców, np. właścicieli dużych biznesów banki detaliczne zgadzają się na dłuższe zawieszenie spłaty kredytu. Możesz walczyć o zawieszenie spłat, o ograniczenie sumy odsetek karnych i standardowych, o umorzenie długu (w szczególnych przypadkach). Jeżeli zabezpieczasz kredyt gotówkowy dużym majątkiem trwałym i odczujesz problemy z płynnością narażasz się na duże konsekwencje. Pożyczkodawca najczęściej wykorzysta zabezpieczenie, a umowa zostanie po prostu rozwiązana. Kolejna popularna metoda restrukturyzacji zadłużenia to konsolidacja kredytu. W konsolidacji pożyczek zamieniasz wiele zobowiązań w jedno, najczęściej bardzo długie i z niską ratą. Konsolidacja zakłada spłatę kart kredytowych, zamknięcie limitów kredytowych na rachunku osobowym, uregulowanie rat w kredytach gotówkowych, w chwilówkach. Dodatkowo przy konsolidacji kredytów zlecasz zamknięcie wszystkich zobowiązań wyspecjalizowanym podmiotom. Nie zajmujesz się samodzielnie formalnościami. A to ogranicza potencjalne problemy.

Program naprawczy z perspektywy kredytobiorcy – przedsiębiorcy

Skomplikowane programy naprawcze niezbędne do dalszej spłaty kredytu wymagają bardzo często pozyskania dodatkowego finansowania. Paradoksalnie dodatkowy kredyt od pożyczkodawcy powoduje szybszą spłatę poprzedniego ze względu na dynamiczny rozwój przedsięwzięcia biznesowego. To bardzo popularna praktyka wśród pożyczkobiorców – przedsiębiorców. Ochrona interesów po podpisaniu umowy kredytowej jest po prostu kluczowa. Jeżeli zauważysz niepokojące oznaki pogorszenia płynności zgłoś się natychmiast do banku. Przy tym wykorzystaj umiejętności zawodowych negocjatorów lub doświadczonych pośredników kredytowych. Nie ryzykuj nigdy postępowania windykacyjnego. Jeżeli już wystąpi zapoznaj się z pojęciem upadłości konsumenckiej. Jakie metody restrukturyzacji zadłużenia uważasz za optymalne?

Kredyt konsolidacyjny i inne rodzaje

Istnieje wiele osób, które zaciągają kilka czy nawet kilkanaście drobnych kredytów, które przeznaczane są na spłatę poprzednich zadłużeń, czy też mniej kosztownych wydatków dnia codziennego. Ta sytuacja nie jest jednak komfortowa ponieważ każdy z zaciągniętych kredytów posiada własne oprocentowanie, okres spłaty, a przede wszystkim wymagają ciągłego kontrolowania wielu różnych spłat.

Doskonałym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wiec podjecie kredytu konsolidacyjnego, który pozwoli na zastąpienie większej ilości kredytów jednym. Szacuje się, ze w ten sposób wysokość rat można obniżyć nawet o pięćdziesiąt procent. Kredytem konsolidacyjnym można więc zastąpić kredyt mieszkaniowy, kredyt samochodowy, czy też wszelkiego typu mniejsze i większe kredyty gotówkowe, nawet te podjęte w obcych walutach. Kredyt konsolidacyjny przeważnie obejmuje bardzo duży okres spłaty, dlatego też przeważnie bierze się go na okres dwudziestu lat. Jego zabezpieczeniem przeważnie są nieruchomości, domy, mieszkania.

Pożyczka pod hipotekę

Wiele osób zdaje się nie rozróżniać różnic pomiędzy kredytami hipotecznymi a pożyczkami. Jednakże różnica ta jest zasadnicza. Po pierwsze pożyczka od kredytu różni się przede wszystkim faktem, że nie ma tutaj podkreślonego celu jej wykorzystania, dlatego też może zostać przeznaczona na dowolny, wybrany przez klienta cel.

Dodatkowo pożyczka udzielana jest nie tylko przez instytucje bankowe, lecz też przez osoby prawne, a nawet osoby fizyczne. Pożyczka podobnie jak kredyt musi zostać zabezpieczona przede ewentualną niewypłacalnością kredytobiorcy, dlatego też w tym celu stosuje się przede wszystkim hipotekę, która ustanowiona jest na nieruchomości, zwłaszcza typu mieszkalnego. Z tego powodu stawka otrzymanej pożyczki wacha się od wartości przeznaczonej na nią nieruchomości. W celu uzyskania pożyczki należy włożyć wymagane dokumenty, między innymi musi to być: wyciąg z księgi wieczystej, oświadczenie majątkowe, akt notarialny który potwierdzi posiadanie nieruchomości, a także należy dokonać wyceny nieruchomości.

Kredyty samochodowe

Zmieniły się czasy, kiedy to samochód był dobrem luksusowym, na które niewiele osób mogło sobie pozwolić. Dziś stał się powszechny w codziennym użytku, a wiele osób wprost nie wyobraża sobie życia, bez udogodnień jakie niesie za sobą samochód. Głównym celem podjęcia kredytu samochodowego jest więc zakup nowego samochodu, bądź też samochodu, który pochodzi z komisu. Okres tego kredytowania sięga zazwyczaj od pół roku, aż do kilku lat, w zależności od wielkości sumy kredytowej. Aby podjąć kredyt samochodowy trzeba spełnić takie same kryteria jak i w przypadku innych kredytów, jakie oferują instytucje bankowe.

Z tego też względu potrzeba posiadać dokumenty, a przede wszystkim dowód osobisty, a także zaświadczenie o comiesięcznych dochodach. Dodatkowo bardzo ważna jest zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy, ponieważ w innym przypadku, z powodu swej niewypłacalności nie uzyska kredytu samochodowego, ponieważ zachodzi obawa, że nie będzie w stanie spłacić go wraz z przewidzianymi odsetkami.

© 2020 Finansowy blog

Theme by Anders NorenUp ↑