Finansowy blog

Moje podejÅ

Month: Marzec 2017

Co robić w przypadku problemów ze spłatą kredytu gotówkowego?

Podpisanie umowy kredytowej to bardzo duża odpowiedzialność. Każdy pożyczkodawca analizuje klienta pod względem możliwości spłaty zobowiązania. Monitorowanie zdolności kredytowej to podstawa funkcjonowania banków detalicznych, parabanków, alternatywnych instytucji pożyczkowych. A co w momencie pojawienia się kryzysów ekonomicznych i losowych warunków w budżecie gospodarstwa domowego? Co robić w przypadku problemów ze spłatą kredytu gotówkowego? Czy w ogóle bank detaliczny lub inny pożyczkodawca pochodzi do klienta uczciwie w takich sytuacjach? Poniżej kilka odpowiedzi.

Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać umowę kredytową

Prawo Bankowe w jasny sposób określa, kiedy bank detaliczny rozwiązuje umowę kredytową. To moment, kiedy pożyczkobiorca traci zdolność do regulowania zobowiązań w terminie. Kiedy warunki umowy kredytowej zmieniają się przez czynniki losowe pożyczkodawca zgodnie z prawem wychodzi z podobnego układu. Wypowiedzenie umowy występuje w dwóch terminach. To odpowiednio siedem dni (dla całkowitych bankrutów), a w innych przypadkach do trzydziestu dni. W tym okresie masz jednak szansę negocjowania nowych warunków spłaty kredytu gotówkowego. Takie podejście bardzo się opłaca. Negocjacje z bankiem kończą się najczęściej oszczędnościami w porównaniu do problemów z postępowaniem windykacyjnym. Co możesz zrobić w sytuacji kryzysowej ze spłatą kredytu?

Metody restrukturyzacji zadłużenia

Najpopularniejsze działanie to podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Najczęściej kredytobiorca wybiera wydłużenie okresu współpracy, przy jednoczesnym obniżeniu rat miesięcznych. Wydłużenie spłaty kredytu to naturalnie wyższy koszt. W przypadku bardzo dużych problemów ekonomicznych pożyczkobiorców, np. właścicieli dużych biznesów banki detaliczne zgadzają się na dłuższe zawieszenie spłaty kredytu. Możesz walczyć o zawieszenie spłat, o ograniczenie sumy odsetek karnych i standardowych, o umorzenie długu (w szczególnych przypadkach). Jeżeli zabezpieczasz kredyt gotówkowy dużym majątkiem trwałym i odczujesz problemy z płynnością narażasz się na duże konsekwencje. Pożyczkodawca najczęściej wykorzysta zabezpieczenie, a umowa zostanie po prostu rozwiązana. Kolejna popularna metoda restrukturyzacji zadłużenia to konsolidacja kredytu. W konsolidacji pożyczek zamieniasz wiele zobowiązań w jedno, najczęściej bardzo długie i z niską ratą. Konsolidacja zakłada spłatę kart kredytowych, zamknięcie limitów kredytowych na rachunku osobowym, uregulowanie rat w kredytach gotówkowych, w chwilówkach. Dodatkowo przy konsolidacji kredytów zlecasz zamknięcie wszystkich zobowiązań wyspecjalizowanym podmiotom. Nie zajmujesz się samodzielnie formalnościami. A to ogranicza potencjalne problemy.

Program naprawczy z perspektywy kredytobiorcy – przedsiębiorcy

Skomplikowane programy naprawcze niezbędne do dalszej spłaty kredytu wymagają bardzo często pozyskania dodatkowego finansowania. Paradoksalnie dodatkowy kredyt od pożyczkodawcy powoduje szybszą spłatę poprzedniego ze względu na dynamiczny rozwój przedsięwzięcia biznesowego. To bardzo popularna praktyka wśród pożyczkobiorców – przedsiębiorców. Ochrona interesów po podpisaniu umowy kredytowej jest po prostu kluczowa. Jeżeli zauważysz niepokojące oznaki pogorszenia płynności zgłoś się natychmiast do banku. Przy tym wykorzystaj umiejętności zawodowych negocjatorów lub doświadczonych pośredników kredytowych. Nie ryzykuj nigdy postępowania windykacyjnego. Jeżeli już wystąpi zapoznaj się z pojęciem upadłości konsumenckiej. Jakie metody restrukturyzacji zadłużenia uważasz za optymalne?

Czy polityka monetarna ma wpływ na zainteresowanie kredytem?

photo (36)

Polityka monetarna to jedno z ważniejszych pojęć ekonomicznych, istotnych z perspektywy każdego kredytobiorcy. Polityka monetarna w dużym stopniu steruje podażą pieniądza w narodowej gospodarce. Najważniejszy instrument polityki monetarnej to manipulacja stopami procentowymi, które wpływają bezpośrednio na cały rynek kredytowy. A zatem decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski, inaczej bank centralny odbijają się na kredytobiorcach oraz kredytodawcach. W jaki sposób?

Zarządzanie kredytem i oszczędnościami przez stopy procentowe

Na początku warto odpowiedzieć na pytanie, kiedy w ogóle powstaje zainteresowanie kredytem? Przede wszystkim kredyt składa się z kilku składowych, a mianowicie z kapitału podstawowego, z prowizji wypłacanej instytucji finansowej, z oprocentowania kształtowanego, np. w ratach równych lub malejących, z ubezpieczenia. Najważniejsze jest jednak oprocentowanie uzależnione od wysokości stop procentowych, a także odgórnych wytycznych NBP. Kiedy Narodowy Bank Polski obniża stopy procentowe, wtedy kredyt gotówkowy staje się znacznie tańszy. Czas niskich stóp procentowych to jednocześnie szansa na pobudzenie akcji kredytowej wśród społeczeństwa i dużych inwestorów. W takich warunkach bardziej opłaca się wziąć kredyt niż oszczędzać na standardowych lokatach bankowych. Niskie stopy procentowe i pobudzenie akcji kredytowej to element bardzo potrzebny, aby wyeliminować niekorzystne procesy deflacji. Akurat deflacja jest dobra dla konsumentów, ale zła dla producentów. Trzeba bowiem dokładać do wytworzenia niektórych dóbr. Bez zaangażowania Narodowego Banku Polskiego, bez manipulowania stopami procentowymi negatywne procesy gospodarcze posiadają tendencję do dynamicznego pogłębienia. Bez regulacji nie ma zatem społecznej normalności, także w zarządzaniu kapitałem, oszczędnościami, kredytem.

Polityka monetarna i jej obserwacja to szansa dla każdego kredytobiorcy

Monitorowanie polityki monetarnej i wszystkich działań Narodowego Banku Polskiego przydaje się kredytobiorcom pragnącym obniżyć długoterminowo koszty zobowiązania. Wiedza o stopach procentowych umożliwia wytypowanie idealnego momentu na podpisanie długiej umowy kredytowej. Czy obserwujesz kształtowanie się stóp procentowych w gospodarce?

© 2021 Finansowy blog

Theme by Anders NorenUp ↑