Co to jest bankowa lokata terminowa? Każdy z nas na pewno słyszał określenie lokata terminowa. Lokata terminowa jest swego rodzaju umową z bankiem zawieraną na konkretny umówiony czas. My zobowiązujemy się powierzyć konkretną kwotę pieniędzy na konkretny czas. W zamian za złożenie pieniędzy do banku, bank oferuje określony zysk czyli odsetki. Bank przez czas kiedy zdeponujemy nasze oszczędności dysponuje nimi dokonując różnych inwestycji i na tym polega zysk banku. Można wiec w inny sposób powiedzieć, że zakładając lokatę terminową udzielamy w pewnym sensie pożyczki bankowi.

Wszelkiego typu lokaty bankowe są jednym z najbezpieczniejszych form oszczędzania ponieważ, kwoty do 100 000 Euro są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Głównym zadaniem lokat terminowych jest ochrona naszych oszczędności przed inflacją. Inflacja to spadek nabywczej siły pieniądza. Lokaty terminowe mogą być oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy oprocentowania. Stopa oprocentowania jest zawsze podawana w stosunku rocznym. Stałe oprocentowanie lokaty terminowej oznacza to, że wysokość oprocentowania nie zmieni się podczas całego zadeklarowanego okresu na jaki założona jest lokata terminowa. Oprocentowanie zmienne oznacza to, że oprocentowanie podczas trwania takiej lokaty może się zmienić. Zmiana oprocentowania lokaty zależy od takich czynników jak: wysokość stóp narodowego banku Polskiego, sytuacji na rynku międzybankowym i innych czynników.

Lokaty terminowe możemy założyć na okresy krótkoterminowe, okresy kwartalne, okresy średnioterminowe, okresy długoterminowe. Lokaty terminowe mogą być też odnawialne jak i nieodnawialne. Termin odnawialne oznacza to, że taka lokata samoistnie nam się odnawia po upływie okresu na jaki zdeponowaliśmy nasze oszczędności. Natomiast lokata terminowa nieodnawialna kończy się wraz z upływem czasu na jaki została zawarta. Lokaty terminowe możemy znaleźć w ofercie każdego banku. Dzięki lokatom terminowym oferowanym przez banki można swoje pieniądze zdeponować na określony czas, aby ustrzec się przed inflacją. Dzięki korzystnemu oprocentowaniu możemy także spodziewać się określonych zysków z założenia bankowej lokaty terminowej. Lokata terminowa jest podstawowym produktem bankowym.