podatek-belki-dlaczego-musimy-go-placic

Wiele osób zastanawiających się nad zakupem mieszkania za pożyczone z banku pieniądze powinno się także zorientować, czy przysługuje im i otrzymają bez problemu kredyt hipoteczny na ten cel. Otóż jest szereg warunków, które trzeba spełnić, żeby uzyskać zdolność kredytową i żeby nasz wniosek o przyznanie kredytu został pozytywnie rozpatrzony. Po pierwsze nie można mieć innych nieuregulowanych zobowiązań, które znajdują się pod naszym nazwiskiem w Krajowym Rejestrze Dłużników. Jest to warunek niezbędny, żeby zacząć jakąkolwiek rozmowę z bankiem w sprawie kredytowania zakupu nieruchomości.

Kolejnym warunkiem, który jest niezbędny do uzyskania kredytu jest posiadanie wymaganych, minimalnych, miesięcznych dochodów, które trzeba odpowiednio udokumentować. Kredyty hipotecznie udzielane są na spore sumy i w związku z tym miesięczne raty mogą wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Dlatego trzeba posiadać wysokie dochody, żeby bank uznał, ze będziemy wypłacalni. Poza zaświadczeniem o dochodach uzyskanym od pracodawcy trzeba wykazać, że nasze zatrudnienie jest pewne i w najbliższym czasie nie stracimy pracy. W przeciwnym przypadku do sumy kredytu zostanie nam doliczone ubezpieczenie, które zwiększy jeszcze wysokość miesięcznych rat kredytowych. Jak się okazuje nie jest wcale tak łatwo uzyskać kredyty niezależnie od tego jakiego są typu. Inaczej jest z pożyczkami oferowanymi przez instytucje finansowe, które stosują niezwykle uproszczona procedurę kredytową, ale za to obciążają nasze zobowiązania dużo wyższym oprocentowaniem.

Takie pożyczki jednak nie wystarcza na zakup nawet najtańszego mieszkania, a dodatkowo udzielane są najwyżej na kilka lat, więc ich spłata przy dużych sumach byłaby wielkim obciążeniem. Kredyt hipoteczny jest pod względem długości najdłuższym kredytem jakie ofertują obecnie banki, a co za tym idzie może zaoferować najniższe miesięczne raty w stosunku do pożyczanej kwoty. Najłatwiej jest uzyskać tego typu kredyt młodym małżeństwom świeżo po ślubie, które chcą zamieszkać we własnym mieszkaniu zdała od rodziców i teściów. Dodatkowo przysługuje im dofinansowanie ze strony rządu, dzięki któremu przez początkowy okres spłacania rat, są one niższe i mniej obciążają domowe finanse. Mimo tego dla młodych osób zaczynających dopiero swoja karierę zawodową kredyty hipoteczne są sporym obciążeniem, które czasem może przerażać i powodować różne kłótnie i spięcia w młodym małżeństwie.