Finansowy blog

Moje podejÅ

Month: Maj 2014

Rozdzielność majątkowa

Podpisanie przed ślubem umowy o rozdzielności majątkowej jest szczególnie korzystne w sytuacji gdy jeden z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą. Dokument taki może uchronić dorobek współmałżonka przed jego zajęciem w sytuacji ogłoszenia upadłości. Aby umowa była ważna, od momentu jest podpisania, a ogłoszeniem upadłości muszą minąć przynajmniej dwa lata. Małżonkowie mogą w każdej chwili, w zależności od preferencji zerwać umowę lub podpisać ją.

Rozdzielność majątku to także dobre rozwiązanie w sytuacji gdy wiążemy się z osobą, która posiada zadłużenia lub jakiekolwiek zobowiązania finansowe. W przypadku braku wypłacalności długi nie obejmą majątku współmałżonka.

Intercyza jest jeszcze przez wiele osób uważana za okazanie braku zaufania względem współmałżonka. Jednak wraz z rosnącym zainteresowaniem sprawami finansów, ogólna wiedza na ten temat jest szersza i coraz więcej Polaków widzi w rozdzielności majątkowej szansę na zabezpieczenie swojej rodziny na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.

Koszt intercyzy

Aby umowa rozdzielności majątkowej była ważna w oczach prawa musi być spisana jako akt notarialny. Znacznie zmniejsza koszta jej zawarcia jeżeli postanowimy zawrzeć ją przed ślubem tzn. w okresie narzeczeństwa. Wszelkie opłaty nie wyniosą wtedy więcej niż 500 złotych. W przypadku podpisania intercyzy już w trakcie małżeństwa opłaty będą zależały od wysokości majątku jakim dysponujemy. Jeżeli zatem zależy nam na zaoszczędzeniu pieniędzy warto zastanowić się przed wcześniejszym podpisaniem umowy.

Zaciągnięcie kredytu na otworzenie własnego interesu

Jak wiadomo w dobie dzisiejszych czasów bardzo mądrym posunięciem okazuje się posiadanie własnego interesu. Wówczas to możemy stworzyć firmę, która będzie dotyczyła dziedziny, jaka jest nam najbliżej znana. Ważne bowiem, aby orientować się w temacie, co owocuje dobrym rozeznaniem, odpowiednią wiedzą, jak należy pokierować interesem, znając „od podszewki” oczekiwania klientów. Jednak same chęci i nawet świetne rozeznanie w temacie nie wystarczą.

Aby cokolwiek zacząć, należy dysponować odpowiednim kapitałem. I początkowo mówimy o pieniądzach, bo to one są niezbędne przy stworzeniu firmy. Trzeba przecież nająć, lub zbudować lokal, zatrudnić ludzi i pozyskać odpowiednie narzędzia, sprzęt, a wszystko to kosztuje i to nie mało. Skąd zatem wziąć środki? Otóż szansę na dofinansowanie możemy otrzymać od banku, bądź innej instytucji udzielającej pożyczek. Oczywiście, by taki podmiot przyznał nam kredyt musimy spełniać pewne warunki, które są jasno określone.

Aby otrzymać takie dofinansowanie zwane kredytem musimy przedstawić dokumenty, które poświadczą, że jesteśmy w stanie spłacić w określonym okresie zaciągnięty dług. Kredyt bowiem jest taką formą dofinansowania, którą musimy zwrócić, licząc się przy tym z dodatkowymi kosztami, czyli odsetkami. Te nazywamy oprocentowaniem, a jego wysokość zależna jest między innymi od wysokości pobranej kwoty, oraz czasu dotyczącego jej spłaty. Nie możemy jednak mówić tu o kwestii, jaką okazuje się być dofinansowanie z środków unijnych, ponieważ tu często otrzymujemy środki pieniężne, których nie musimy spłacić. Wówczas najważniejsze, aby spełnić warunki określone w umowie, a zatem prowadzić interes zgodnie z przeznaczeniem, co również określone jest pewnym przedziałem czasowym.

Bank podstawową instytucją kredytową

Bank nie jest jedyną instytucją udzielającą nam kredytu, ale bez wątpienia jest podmiotem najczęściej udzielającym pożyczek. Kredyty gotówkowe przyznawane przez banki są formą pożyczki oprocentowanej. To właśnie z tychże odsetek bank czerpie korzyści. Klient może posiadać kilka kredytów, jednakże musi przedstawić dokumenty świadczące o jego wypłacalności, a zatem nie powinien mieć zadłużenia. Co prawda bywa tak, że zaciągamy kredyt, by spłacić inne zadłużenie, jednakże bank nie przyzna nam takiej pożyczki, jeżeli nie będzie miał pewności, że możemy ją spłacić.

Kredyty gotówkowe są przyznawane na dany okres, po upływie którego musimy spłacić zadłużenie. Wygląda to tak, że po przedstawieniu wszelkich dokumentów i spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów bank wypłaca nam w gotówce określoną kwotę pieniędzy. Może to być zarówno przelew, jak i bezpośrednie pobranie środków.

W myśl tejże transakcji klient podpisuje umowę, na której to uwzględniony jest zarówno okres, w którym winien on spłacić zaciągnięty kredyt, jak i odsetki, które będą doliczone do pożyczki. Kredyty gotówkowe opiewają na okres od kilku miesięcy nawet do około 8 lat. Jednak najczęściej jest to termin od 1 do 2 lat. Tu warto też nadmienić, że kwotę ta możemy zwrócić jednorazowo, lub też w ratach.

Strony zawierające transakcję kredytową

W pobieraniu kredytu muszą uczestniczyć dwie strony. Jedną jest ta instytucja, która przyznaje pożyczkę, a drugą klient pobierający ją. Zatem nie potrzebny jest żaden poręczyciel, czy inne osoby trzecie, zwane tutaj stronami.

Bank, czy inny podmiot kredytowy nazywany tu jest kredytodawcą. Natomiast osoba zaciągająca ów kredyt to kredytobiorca. Czyli w pewnym sensie mówimy tu o instytucji, jako wierzycielu, oraz kliencie, jako dłużniku. Warto tu pamiętać, że kredytobiorcą może być tak indywidualny klient, jak i grupa ludzi, czy nawet firma. Najczęściej mówimy tu jednak o jednej osobie.

Jak wysoki kredyt może zaciągnąć kredytobiorca? Jego wartość jest zależna od wysokości dochodu netto klienta. Według tego kryterium bank może ustalić, czy kredytobiorca posiada tak zwaną zdolność kredytową, która to dowodzi, iż osoba ubiegająca się o kredyt jest wiarygodna i wypłacalna. Musimy przedstawić dowód na to, że w określonym czasie będziemy zarabiać i pracować, tak aby móc spłacić zaciągnięty dług. Jeżeli natomiast otwieramy dany interes, a sami nie pracujemy i nie zarabiamy, kredyt musi wziąć taka osoba, która tą pracę i stały dochód posiada.

Jeśli zainteresował Cię mój artykuł zachęcam do poszerzenia wiedzy na kredyty365.com.pl kredyt gotówkowy przez internet.

Pożyczki przez internet

Polacy coraz częściej decydują się na pożyczki i kredyty, które można zaciągnąć przez internet. Są one łatwo dostępne i wymagają mniejszej ilości formalności. W wielu przypadkach wystarczy wypełnienie krótkiego wniosku, w którym zamieścimy tylko najpotrzebniejsze dane. Po kilku minutach otrzymamy decyzję o przyznaniu pożyczki, a w ciągu kilkunastu minut możemy cieszyć się dodatkowymi funduszami dostępnymi na koncie.

W przypadku gdy nie możemy uzyskać kredytu w tradycyjnym banku, szybkie pożyczki min. przez internet są jednym z nielicznych sposobów na dodatkowe pieniądze. Ważne jest również to, że nie jesteśmy zmuszeni szukać oddziału banku czy parabanku. Wystarczy, że mamy dostęp do internetu i kilkanaście minut, które poświęcimy na wypełnienie formularza.

Pożyczki przez internet są także korzystne ze względu na ograniczenie ich kosztów. W przypadku kredytów online są one zazwyczaj tańsze ponieważ nie wymagają udziału pracowników banku, a bank dodatkowo oszczędza na takich transakcjach na utrzymaniu lokalu w którym mieści się oddział banku. Poza tymi czynnikami wpływ ma także cel takich usług, tzn. przyciągnięcie nowych klientów, w szczególności ludzi młodych, którzy być może nawiążą dłuższą współpracę z danym bankiem i zdecydują się skorzystać również z innych jego usług.

W celu zapoznania się dokładniej z tymi informacjami wystarczy odwiedzić aktualnyranking.com ranking kredytów gotówych. Jest to duży zbiór wiadomości na temat kredytów, pożyczek i wszystkiego co jest z nimi związane.

Jak zadbać o domowe finanse?

Czy mamy realny wpływ na to jak rozdysponujemy miesięcznym budżetem? Wbrew pozorom tak. Niewiele osób zadaje sobie sprawę z tego, że kontrolując własne wydatki ma szansę na lepsze wykorzystanie pieniędzy, a często nawet ich oszczędzanie czy przeznaczenie na inwestycje.

Zazwyczaj nie zastanawiamy się na co dokładnie wydamy gotówkę. Po dokonaniu wszystkich potrzebnych opłat, reszta naszych funduszy jest przeznaczona na potrzebne artykuły. Śledząc dokładnie wydatki, szczególnie produktów spożywczych, odzieżowych możemy zauważyć ile miesięcznie na nie przeznaczamy i zastanowić się czy jest to odpowiednia kwota. Nawet jeżeli potrafimy określić nasz budżet, a nie zaplanujemy wcześniej konkretnych celów, najprawdopodobniej wolne środki, które moglibyśmy odłożyć np. na koncie oszczędnościowym lub lokacie, zostaną rozdysponowane na dodatkowe, nieplanowane zakupy.

Polacy nie mają nawyku oszczędzania, nawet jeżeli wiemy, że jest to ważny element zarządzania pieniędzmi, zazwyczaj nie potrafimy wygospodarować miesięcznie konkretnej sumy, która mogłaby stanowić wolny kapitał. Warto zatem poznać własne nawyki związane z wydawaniem i zaobserwować czy nie ma możliwości wprowadzenia drobnych zmian. Świadome gospodarowanie finansami przynosi wiele korzyści, dlatego warto poświęcić temu choć trochę swojej uwagi.

Aby zacząć oszczędzać i inwestować musimy uregulować wszelkie zadłużenia. Karty kredytowe, kredyty gotówkowe lub pożyczki. Im szybciej zostaną one przez nas spłacone tym wcześniej będziemy w stanie w pełni kontrolować budżet. Nawet jeżeli nasze zadłużenia są wysokie, przy rozsądnym planowaniu domowych finansów szybko będziemy w stanie uregulować zobowiązania i rozpocząć przemyślane oszczędzanie.

Dobrym sposobem na oszczędzanie są także najlepsze lokaty bankowe na http://www.lokatowastrona.pl. Jest to miejsce gdzie dowiesz się wszystkiego na temat lokat i finansów.

© 2021 Finansowy blog

Theme by Anders NorenUp ↑